– Vi är inte överens med Akelius Foundation om vilka utbildningar man bör köra, vi är inte överens om kostnadsbilden, vi är inte överens om vem som ska betala och i vilken utsträckning. Som universitet är vi en statlig myndighet och har lagar och förordningar att leva upp till. Och vi har kvalitetskrav, risken är stor att vi inte kan leva upp till de kraven, säger Johan Sterte om det avbrutna samarbetet.

 

Johan Sterte informerade för ett par dagar sedan Haparandas kommunalråd Gunnel Simu om läget.

– Jag tycker att det är tråkigt för Haparanda att det landar så här. Jag har pratat med Gunnel Simu och berättat för henne i god tid före om vad som var på väg att hända. Hon visade en viss förståelse, säger han.

Att LTU drar sig ur ser inte ut att påverka nyöppningen av hotell- och spadelen av Cape east, som är planerad till hösten 2015. Enligt Roger Akelius fortsätter övriga satsningar vid Cape east trots att universitetsplanerna runnit ut i sanden.

 

– Projektering för bygge pågar i vanlig ordning. Det blir ingen förändring för Cape east förutom att min idé med campus inte fungerar i Sverige, säger Roger Akelius.

 

Verksamheten på Cape east påverkas inte. Akelius bygger ut som planerat och räknar med att öppna hösten 2015, säger han.

För LTU är den strandade satsningen av mindre betydelse för verksamheten, enligt Johan Sterte.

– Det är någonting som inte blir av snarare än något annat. Det går väldigt bra för universitetet just nu, och vi har inget egentligt behov av det här, säger Johan Sterte.